vesti

Published on August 20th, 2019 | by admin

Redovna sednica KK “Pirot” biće održana 30.08.2019.

Редовна седница Скупштине Кошаркашког Клуба “Пирот” биће одржана у петак, 30.08.2019.г. у просторијама Народне библиотеке Пирот у 19оо часова, са следећим дневним редом:

  1. Избор радних тела Скупштине;
  2. Верификација записника са претходне Скупштине;
  3. Извештај о раду у предходном периоду;
  4. Усвајање завршног рачуна за 2018. годину са извештајем Надзорног одбора;
  5. Разно.


About the AuthorBack to Top ↑