vesti

Published on June 4th, 2017 | by admin

Obaveštenje o održavanju redovne skupštine KK”Pirot”

Redovna sednica Skupštine Košarkaškog Kluba “Pirot” biće održana u četvrtak, 08.06.2017.g. u prostorijama Narodne biblioteke Pirot u 19 časova, sa sledećim dnevnim redom:

1. Izbor radnih tela Skupštine (zapisničar, 2 overavača zapisnika, verifikaciona komisija od 3 člana);
2. Verifikacija zapisnika sa prethodne Skupštine;
3. Izveštaj o radu u predhodnom periodu;
4. Usvajanje završnog računa za 2016. godinu sa izveštajem Nadzornog odbora;
5. Usvajanje plana aktivnosti i finansijskog plana za 2017. god i sez. 2017/2018;
6. Izmena Statuta Kluba u skladu sa novim Zakonom o sportu;
7. Donošenje odluke o imenovanju lica ovlašćenog za podnošenje prijave promene podataka u APR;
8. Razno.

Sednica Skupštine je otvorena za javnost.


About the AuthorBack to Top ↑